5 / 10
Leon

Do niedawna to imię było niemal zupełnie zapomniane, a teraz jest w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych imion w Polsce. Chętnie przyjmowali je papieże, więc wśród świętych Leonów jest aż pięciu biskupów Rzymu. Św. Leon Wielki (pierwszy, któremu nadano taki przydomek), doktor Kościoła, żył w latach ok. 390-461. Jego pontyfikat przypadł na czasy intensywnych sporów teologicznych i szerzenia się licznych herezji. Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła i prymatu Stolicy Apostolskiej. Jego mowy i listy są nie tylko cenną pamiątką, ale również ważnym wykładem wiary katolickiej.

+