6 / 10
Stefan

To imię, dawniej popularne i noszone przez wielu sławnych Polaków, wciąż czeka na swój renesans. Święty król węgierski Stefan (ok. 969-1038) był wnukiem polskiego księcia Mieszka I. Zjednoczył i umocnił Węgry po okresie rozbicia dzielnicowego. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo, za co otrzymał od papieża koronę i tytuł „króla apostolskiego”. Zostawił po sobie pamięć wybitnego, mądrego prawodawcy. Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej, którą nazywał „Wielką Panią Węgrów”.

+