1/10

Antoni

Od kilku lat numer jeden na liście najpopularniejszych imion nadawanych chłopcom w Polsce. W polskim kalendarzu liturgicznym możemy znaleźć aż 18 świętych i błogosławionych Antonich. Najbardziej znany z nich to doktor Kościoła św. Antoni z Padwy (ok. 1195-1231). Miał na imię Fernando i pochodził z Lizbony. Jako mnich augustiański uczestniczył w Coimbrze w pogrzebie męczenników franciszkańskich, którzy zginęli na misjach wśród muzułmanów w Maroku, i postanowił również zginąć za Jezusa. Wstąpił do franciszkanów i przyjął imię Antoni. Realizację tych planów uniemożliwiła mu jednak zła pogoda i choroba. Osiadł w pustelni na Sycylii, jednak tam przez przypadek odkryto jego talent kaznodziejski. Został więc wędrownym kaznodzieją (nazywano go „młotem na heretyków”). Św. Franciszek poprosił go, żeby uczył braci teologii i homiletyki.


2/10

Jan

Tutaj wybór patronów jest jeszcze większy – aż 67 świętych i błogosławionych! Pierwszy Jan wspominany w ewangeliach – Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa, synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jego narodzenie z bezpłodnej wcześniej Elżbiety zwiastował anioł. Kuzyni „spotkali się” po raz pierwszy, kiedy ciężarna Maryja przyszła do Elżbiety. Jan został pustelnikiem i nauczał Żydów o potrzebie nawrócenia i udzielał im chrztu jako znaku pokuty. Udzielił chrztu również Jezusowi. Został uwięziony i zamordowany przez króla Heroda Wielkiego, któremu zwrócił uwagę na to, że nie powinien żyć z żoną brata.


3/10

Franciszek

Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226) był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców i królem „złotej” młodzieży w mieście. Wszystko się zmieniło, kiedy wziął udział w wojnie z Perugią i dostał się do niewoli. Po powrocie znów wybrał się na wojnę, ale usłyszawszy wołanie Boże, zawrócił od domu. Oddał się modlitwie, pokucie i opiece nad chorymi. Pewnego dnia w kościele usłyszał głos: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Po jakimś czasie zrozumiał, że chodzi nie tylko o remont budynku, ale o odbudowę Kościoła, targanego herezjami i niepokojami. Po zatwierdzeniu przez papieża reguły nowego zakonu wędrował z towarzyszami od miasta do miasta i głosił Ewangelię. Dotarł nawet do Egiptu, gdzie spotkał się z sułtanem. Franciszkańska duchowość wywarła olbrzymi wpływ na Kościół.


4/10

Stanisław

Jeśli twój syn urodzi się jeszcze w tym roku, masz szczególny powód, żeby dać mu to imię. W 2018 r. Kościół w Polsce obchodzi Rok Świętego Stanisława Kostki (1550-1568). Stanisław pochodził z Rostkowa na Mazowszu. Od dziecka był bardzo pobożny. Chciał wstąpić do jezuitów, a ponieważ jego ojciec się na to nie zgadzał, uciekł ze szkoły w Wiedniu do Rzymu. Tam jego pobożność, dobroć i ofiarność zrobiła tak wielkie wrażenie na współbraciach i Rzymianach, że stał się osobą znaną w całym mieście. Zmarł wkrótce po pierwszych ślubach zakonnych, w wieku zaledwie 18 lat.


5/10

Leon

Do niedawna to imię było niemal zupełnie zapomniane, a teraz jest w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych imion w Polsce. Chętnie przyjmowali je papieże, więc wśród świętych Leonów jest aż pięciu biskupów Rzymu. Św. Leon Wielki (pierwszy, któremu nadano taki przydomek), doktor Kościoła, żył w latach ok. 390-461. Jego pontyfikat przypadł na czasy intensywnych sporów teologicznych i szerzenia się licznych herezji. Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła i prymatu Stolicy Apostolskiej. Jego mowy i listy są nie tylko cenną pamiątką, ale również ważnym wykładem wiary katolickiej.


6/10

Stefan

To imię, dawniej popularne i noszone przez wielu sławnych Polaków, wciąż czeka na swój renesans. Święty król węgierski Stefan (ok. 969-1038) był wnukiem polskiego księcia Mieszka I. Zjednoczył i umocnił Węgry po okresie rozbicia dzielnicowego. Stworzył organizację kościelną i gorliwie szerzył chrześcijaństwo, za co otrzymał od papieża koronę i tytuł „króla apostolskiego”. Zostawił po sobie pamięć wybitnego, mądrego prawodawcy. Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej, którą nazywał „Wielką Panią Węgrów”.


7/10

Zygmunt

Król Burgundii św. Zygmunt (ok. 473-523) był arianinem nawróconym na katolicyzm. Dał się przekonać, że jego syn z pierwszego małżeństwa knuje spisek, i kazał go udusić. Kiedy dotarło do niego, jaką zbrodnię popełnił, udał się na surową pokutę od klasztoru, który sam ufundował. Został utopiony razem z rodziną na polecenie ojca zmarłej żony.


8/10

Kazimierz

Św. Kazimierz królewicz (1458-1483) był drugim z sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka, przygotowywanym przez ojca do rządzenia krajem. Potrafił pogodzić obowiązki publiczne z bogatym życiem duchowym. Prawdopodobnie złożył ślub czystości. Zmarł w wieku 26 lat w Grodnie, podczas podróży z Krakowa do Wilna.


9/10

Józef

Święty Józef, mąż Maryi i przybrany ojciec Jezusa. Pochodził z królewskiego rodu Dawida, zarabiał na życie jako cieśla. Pismo Święte mówi, że „był człowiekiem prawym”. Zaskoczony faktem, że Maryja jest w ciąży, chciał ją odprawić nie wyjawiając nikomu, że to nie on jest ojcem dziecka. Jednak po interwencji anioła przyjął żonę i przez lata był oddanym opiekunem żony i przybranego syna. Zapewne zmarł jeszcze przed rozpoczęciem działalności przez Jezusa.


10/10

Andrzej

Jezuita św. Andrzej Bobola (1591-1657) pracował w placówkach zakonnych, a pod koniec życia znalazł się w Pińsku, gdzie spędzał większość czasu wędrując od wsi do wsi, udzielając sakramentów i ewangelizując miejscową ludność. Został okrutnie zamęczony przez prawosławnych kozaków. W 1920 r. mieszkańcy Warszawy przypisywali zwycięstwo nad bolszewikami orędownictwu Matki Bożej i św. Andrzeja.