4 / 6
ks. Jan Kaczkowski

© Beata Zawrzel/REPORTER