3 / 5
Komitet Honorowy, od lewej: Aleksander hr. Tarnowski, Princesse Béatrice de Bourbon des Deux Siciles, Hanna Gronkiewicz-Waltz i Andrzej Waltz, Jacek Kozłowski, były wojewoda mazowiecki z żoną, Jadwigą.
+