13 / 15
Artur Dobrzański z asystentkami: Katarzyną Mazur, Magdaleną Konopek-Młynarską i Sylwią Majewską.
+