2 / 8
Stanisław Szufa gotowy do mazura.
+

© Maciej Goliszewski / EPOKA