4 / 8
Trening z chustą, każdy element trzeba było przećwiczyć kilkanaście razy. Od lewej: Maria Jackowska, Anna Ostrowska, Dominika Frandlucha, Cécile van Rijckevorsel.
+

© Maciej Goliszewski / EPOKA