5 / 8
Od lewej Mateusz Dzięcielski (w dole), Nicolas de Séjournet de Rameignies, Foucauld Bussière (w dole), Michał Konopka, Antoni Olendzki.
+

© Maciej Goliszewski / EPOKA