3 / 7
Hanna Suchocka (honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej, była premier RP), Andrzej Waltz (mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz), Wanda Gawrońska (siostrzenica błogosławionego Pier Giorgio Frassati, z jej inicjatywy otwarto w Rzymie Centrum Studiów Wschodnich).
+