6 / 7
Od lewej: Andrzej Pietruski z żoną Karoliną, Jacek Szarski, Hubert ks. Massalski – sekretarz Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej, Maria Patykiewicz, Henryk hr. Grocholski – prezes Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej wraz z żoną Mają.
+