2 / 7
Święty Mikołaj z Flüe

Także św. Mikołaj z Flüe (Szwajcaria), żyjący w XV wieku, przeżył 20 lat, nie jedząc niczego. Po rozpoczęciu pustelniczego życia spożywał raz w miesiącu Komunię Świętą.

+

© Geogre/Wikipedia | Domena publiczna