6 / 7
Alexandrina Maria da Costa

Przez 13 lat eucharystią żywiła się także Alexandrina Maria da Costa, portugalska mistyczka. Gdy miała 14 lat, doszło do tragicznego wydarzenia, które spowodowało, że do końca życia była sparaliżowana. W Wielką Sobotę 1918 roku, chcąc się uchronić przed gwałtem, wyskoczyła przez okno z wysokości 4 m. Doznała uszkodzenia kręgosłupa i 30 lat nie mogła podnieść się z łóżka. Cierpienie stało się dla niej misją.

Za jej wstawiennictwem Pan Jezus poprosił o zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Jej kierownik duchowy – o. Marian Pinhy informował o tym fakcie papieży. Dopiero po zbadaniu wiarygodności jej objawień, Pius XII w 1942 roku dokonał aktu takiego zawierzenia.

27 marca 1942 roku Alexandrina przestała przyjmować pokarmy - usłyszała słowa Jezusa: „Nic już nie będziesz jadła na ziemi”. Siłą dla niej była codzienna Komunia Święta. Była uśmiechnięta, radosna i pełna energii. Jej waga była stała, ciśnienie, puls i inne parametry były ustabilizowane. Jej lekarstwem i pokarmem był Jezus. Jan Paweł II ogłosił ją w 2004 roku błogosławioną.

+

© Wikipedia | Domena publiczna