1 / 7
Franciszkanie i prostota życia

Bracia franciszkanie żyją w solidarności z najbiedniejszymi, składają śluby ubóstwa, dlatego mają niewiele dóbr materialnych. Reguła św. Franciszka nie wskazuje żadnego konkretnego koloru dla zgromadzenia, zachęca jedynie do „noszenia ubogich ubrań”. Misją franciszkanów jest służba najbiedniejszym, więc szykowny strój byłby kompletnie niestosowny pośród ludzi niemających środków do życia.

+

© Shutterstock