4 / 7
Na początku brąz był wszystkim, co mieli

Św. Franciszek rozpoczął pracę ponad 800 lat temu, w 1209 roku. Wtedy szaty braciom dostarczali chłopi, którzy często nie byli o wiele zamożniejsi od biednych franciszkanów. Najczęstszym kolorem noszonym przez chłopów były odcienie szarości i brązu, w zależności od źródła pochodzenia używanej wełny. Cienka tkanina była najtańszą dostępną. Szata noszona przez św. Franciszka, zachowana w Bazylice Matki Bożej Anielskiej, ma właśnie szary kolor. Franciszkanom najbardziej zależało na tym, by ich habit był utylitarny i trwały, nie przywiązywali wielkiej wagi do konkretnej barwy. Dopiero później, gdy zgromadzenie powiększało się, brązowy stał się „ich kolorem”.

+

© Wikipedia | Domena publiczna