4 / 10
Lektorium
Lektorium katedry jest kolejnym dowodem umiejętności kamieniarzy.
+

© Andreas F. Borchert|Wikipedia|CC BY-SA 3.0 DE