5 / 10
Sancta Camisa
Koszula Matki Bożej od ponad tysiąca lat przyciąga pielgrzymów do Chartres.
+

© mirsasha|Flickr|CC BY-NC-ND 2.0