6 / 6
Módl się z i za swoje dzieci
Nie jesteśmy w stanie kontrolować naszej złości, naszych krzyków i naszych złych nawyków bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego proś Go o łaskę! I pozwól dzieciom, aby usłyszały, jak o nią prosisz!
+