2 / 5
Flaga Szkocji zawiera krzyż św. Andrzeja. Św. Andrzej był bratem Szymona Piotra i to właśnie on miał go przyprowadzić do Chrystusa. Zgodnie z podaniami Andrzej poniósł śmierć męczeńską. Został rozpięty na krzyżu w kształcie litery X – pierwsza litera imienia Chrystusa, z języka greckiego christos (Χριστος) oznacza namaszczonego, pomazańca. Krzyż w kształcie litery „X” zwany jest krzyżem św. Andrzeja.
+

© Fair Use