2 / 8
Festiwal Muzyki Pozytywnej T3 (Jarocin, 29 czerwca – 1 lipca) Nowe wydarzenie na koncertowej mapie Polski. Niemniej zapowiadają się trzy dni muzycznej uczty – wśród zaproszonych gwiazd pojawią się m.in. Maleo Reggae Rockers, La Pallotina, Muode Koty, Gospel Rain, Kamil Bednarek, Beu, IND, Arkadio, Gabriela Blacha czy zespół Igramy z Pokusą. Co ciekawe – pomysłodawcami festiwalu są osoby świeckie, związane z samorządem gminy Jarocin.
+