8 / 10
Niektóre dzieci w pierwszym okresie życia mylą pory dnia i nocy. Zdarza się, że przez całą noc obserwują, gaworzą, piją mleko i ani myślą spać. Z oczywistych względów ojciec, jako mężczyzna, nie nakarmi piersią, ale może przejąć opiekę i umożliwić mamie spanie.
+