1 / 9
„Pielgrzym”

Film w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, nakręcony rok po wyborze na Stolicę Piotrową, jest zapisem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To świadectwo minionych czasów, ludzkich postaw i przeżyć. Kilka lat później ten sam reżyser nakręcił „Credo” – zapis drugiej pielgrzymki papieża do Polski (w czasie stanu wojennego). Podobny temat, ale z innej perspektywy podejmuje dokument „Był wśród nas... Jan Paweł II w Białymstoku 5 czerwca 1991”. Okazją do nakręcenia stała się 20. rocznica wizyty papieskiej i praca ludzi zaangażowanych w organizację pielgrzymki w 1991.

+

© „Pielgrzymˮ, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki