9 / 9
„Wyzwoliciel kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”

W jaki sposób papież przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i stworzeniu podwalin wolnej Europy? Na te pytania odpowiada ta produkcja sprzed dwóch lat.

+

© „Wyzwoliciel kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmuˮ, reż. David Naglieri