22 / 41
Mszał, Listy apostolskie, brewiarz oraz martyrologium drukowano alfabetem syryjskim i w systemie pisma karszuni.
+

© Antoine Mekary | Aleteia