1 / 8
Kropielnica
Powieszona przy drzwiach wejściowych, zawsze napełniona wodą święconą. Służy nam każdego poranka, kiedy robimy sobie nawzajem znak krzyża na czole, obdarzając się błogosławieństwem.
+

© Shutterstock