6 / 8
Symboliczne rośliny
Pismo Święte pełne jest roślin, które mogą ozdobić nasze parapety i przypominać nam swoją symboliką o Bogu. U nas stanął mirt, który opisywany jest w Księdze Zachariasza, gdzie symbolizuje nieśmiertelność, a w Księdze Izajasza pokój i radość.
+

© Jason Leung/Unsplash | CC0