8 / 8
Świece zapachowe
Nieprzypadkowo w kościołach do dziś pali się kadzidła, które tworzą atmosferę sacrum. Od wieków używane do obrzędów religijnych wpisywały się w pamięć zmysłową modlących się w świątyniach. Możemy wybrać tradycyjne zapachy biblijne (np. nard) albo nadać znaczenie tym, które najbardziej lubimy.
+

© Nathan Dumlao/Unsplash | CC0