1 / 7
Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany
Jezus zostaje oskarżony przed sądem i skazany. Chociaż jest niewinny, poniesie karę za rzeczy, których nie zrobił. Musi zanieść na górę ciężki krzyż. Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje fałszywe oskarżenia i kłamstwa.
+

© PawełS/Wikipedia | CC BY-SA 4.0