4 / 7
Stacja IV - Pan Jezus spotyka swą Matkę
Maryja czekała na Jezusa i bardzo chciała się z nim spotkać. Kocha Jezusa, bo On jest jej dzieckiem. Chętnie pomogłaby mu w niesieniu krzyża, ale nie pozwalają na to żołnierze. Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że nie zawsze jestem posłuszny moim rodzicom.
+

© PawełS/Wikipedia | CC BY-SA 4.0