5 / 7
Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Szymon na początku nie chciał pomóc Jezusowi. Jednak ze strachu przed żołnierzami zaczyna razem z Jezusem nieść krzyż. Nie jest z tego zadowolony, ale mimo wszystko udziela Jezusowi dużej pomocy. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze pomagam moim kolegom i koleżankom.
+

© PawełS/Wikipedia | CC BY-SA 4.0