5 / 7
Stacja XII - Pan Jezus umiera na krzyżu
Jezus umarł, ale zmartwychwstanie. Chwila smutku zamieni się w radość. Dzięki temu, co zrobił Jezus, wszyscy możemy pójść do nieba. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze się modlę i nie dziękuję za wszystko, co mam.
+

© PawełS/Wikipedia | CC BY-SA 4.0