6 / 7
Stacja XIII - Pan Jezus zdjęty z krzyża
Maryja przygarnia ciało Jezusa i opiekuje się nim. Nie chce, żeby było zostawione samo na ziemi. Panie Jezu, przepraszam Cię, że nie zawsze potrafię zaopiekować się moimi najbliższymi.
+

© PawełS/Wikipedia | CC BY-SA 4.0