5 / 7
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Przymuszają Szymona, aby pomógł Ci nieść krzyż. Czy był do tego chętny? Czy zrobił to bez pretensji? Czy ja, zajęty/zajęta swoimi sprawami dałbym/dałabym się tak łatwo od nich odciągnąć, aby pomóc nieść krzyż? Czy znów nie powiedziałbym/-abym ze zniecierpliwieniem “za chwilę!”, “nie widzisz, że jestem zajęty/-a?”... Daj mi Panie wrażliwe i chętne do pomocy serce. Abym się nie spóźnił/-a kochać.
+

© Wikimedia Commons | domena publiczna