1 / 7
Stacja I: Jezus skazany na śmierć
Tradycja mówi, że w tym miejscu, na dziedzińcu muzułmańskiej szkoły Al-Omariya, znajdowało się miejsce zwane Lithostrotos. Tutaj Jezus został osądzony i skazany na śmierć przez Piłata.
+