2 / 7
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Druga stacja znajduje się pomiędzy muzułmańską szkołą Al-Omariya a franciszkańskim muzeum i biblioteką.
+