4 / 7
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę
Ten sam żołnierz wykonał płaskorzeźbę znajdującą się nad wejściem do kościoła Matki Bożej Bolesnej, gdzie znajduje się czwarta stacja.
+