5 / 7
Stacja V: Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi
Znajdujemy się u zbiegu dwóch ulic, gdzie miało dojść do spotkania Jezusa z Szymonem. Stacja znajduje się we wnętrzu kaplicy, która była pierwszym domem ojców franciszkanów, gdy w 1229 roku przyjechali do Jerozolimy.
+