7 / 7
Stacja VII: Jezus upada po raz drugi
Znajduje się na granicy chrześcijańskiej dzielnicy Jerozolimy, przy głównej ulicy starego miasta. Kaplicą opiekują się franciszkanie.
+