2 / 7
Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci
Ostatnia stacja znajdująca się na ulicach miasta. Oznaczona jest kolumną wmurowaną w koptyjski monastyr. Miejsce to znajdowało się już poza murami starożytnej Jerozolimy.
+