10 / 10
Módl się o pokój wieczny dla zmarłego
To akt największej miłości, jaki możemy ofiarować naszemu ukochanemu zmarłemu. Tylko my możemy ofiarować za zmarłych modlitwy i msze. Te modlitwy mogą przynieść nam pocieszenie, ale przede wszystkim pomogą zmarłym, jeśli ci oczekują w czyśćcu na pełnię szczęścia w niebie.
+

© Shutterstock / CandyBox Images