2 / 10
Spróbuj zrozumieć, że śmierć jest aktem wyzwolenia
W jakim sensie? Jezus zechciał nas wyzwolić z miłością i oddaniem. Pokonał śmierć, a my możemy się do niej przygotować, rozumiejąc, że dobiega końca nasz ziemski cykl, a zaczyna się czas łaski u boku Boga. Warto zawsze pamiętać, iż śmierć i zmartwychwstanie Pana umożliwiają nam dzielenie z Nim wieczności.
+

© Syda Productions I Shutterstock