3 / 10
Uświadom sobie, że śmierć nie jest karą, lecz wejściem w życie wieczne
Śmierć to moment zdania sprawy z naszego życia przed Bogiem, który nas bezgranicznie kocha. Naszą nadzieją i radością jest Chrystus, który nas zbawił. Śmierć otworzy nam drzwi do wiecznej szczęśliwości.
+

© Por Syda Productions/Shutterstock