6 / 10
Poszukaj pomocy duchowej
Jeśli jest nam bardzo trudno poradzić sobie z żałobą, jeśli ona się bardzo przedłuża, szukajmy pomocy u kapłana lub kierownika duchownego, aby na nowo odkryć racje naszej chrześcijańskiej nadziei.
+

© Shutterstock