9 / 10
Unikaj praktyk zabobonnych lub spirytystycznych, które miałyby rzekomo ukoić ból
Pokusa skorzystania ze spirytystycznych praktyk, by skontaktować się z osobą zmarłą, może być bardzo silna. Jednak ból nie powinien odwieść nas od naszej wiary, a tego typu praktyki są z nią absolutnie sprzeczne. Powinniśmy zawsze pokładać ufność w Bogu, w Jego łasce i obietnicach.
+

© Shutterstock