1 / 7
Brat Christian
Był przełożonym klasztoru z Tibhirine. Obdarzony mistyczną inteligencją nawiązywania relacji. Zależało mu na dialogu ekumenicznym. Żył jako mnich, a z drugiej strony poświęcił swoje życie Algierii. Jego modlitewne życie, zasilane źródłami dwóch tradycji, chrześcijańskiej i muzułmańskiej, zainspirowało teologię spotkania w życiu Kościoła.
+

©Association des Écrits des Sept de l'Atlas