3 / 7
Brat Paul
Był rzemieślnikiem, prostym i prawdziwym. Jego duchowość wyrażała się już wcześniej, zanim wstąpił do zakonu, w tym, jak służył innym jako doradca czy nawet strażak ochotnik. Oprócz korespondencji zostawił po sobie niewiele pism. Ale był obecny w życiu innych, z ciepłem i humorem, był żywym świadkiem wielkiej wiary w Zmartwychwstanie.
+

©Association des Écrits des Sept de l'Atlas