4 / 7
Brat Bruno
Jego niełatwą drogę naznaczyła wytrwałość. Nie ulegał zwątpieniu, wątpliwościom, był oddany jak mógł adoracji Eucharystii. Kierowała nim miłość, która dawała mu siłę, by pokonywać trudności na drodze życia i ofiary.
+

©Association des Écrits des Sept de l'Atlas