5 / 7
Brat Luc
Był nieco szorstki, co maskowało czasem bardzo konkretną duchowość, w której ofiara z jego życia polegała na poświęceniu się innym jako lekarz, a nawet kucharz dla braci. Dyskrecja i pokora zmieniły jego służbę dla innych w najpiękniejszą modlitwę.
+

©Association des Écrits des Sept de l'Atlas