6 / 7
Brat Christophe
Pisał dzienniki i wiersze. Znalazł w poezji odpowiednie słowa, by wyrazić w niej doświadczenie i przesłanie Chrystusa. Dar, talent jest w sercu jego duchowości jako głęboka pochwała życia. Jego radość była znakiem miłości dla wszystkich.
+

©Association des Écrits des Sept de l'Atlas