7 / 7
Brat Celestyn
Zanim wstąpił do klasztoru, zajmował się najbiedniejszymi i najbardziej wykluczonymi w Nantes. To „z nimi”, jak mówi, zaczął zakonne życie. W klasztorze pełnił funkcję kantora. Cierpliwy, oddany modlitwie wyrażonej w niezliczonych antyfonach, pieśniach. Pełen radości z wiary i miłości.
+

© Association des Écrits des Sept de l'Atlas